Schrijven

SCHRIJVEN en S.I. (sensorische integratie therapie)

Schrijven is in onze maatschappij nog steeds een noodzakelijke vaardigheid. Van school komen zonder te kunnen schrijven is een handicap en de technologie kan het schrijven nog steeds niet in alle situaties overnemen. Bovendien stuurt het brein anders aan bij handgeschreven taal. Het complexe proces is gebaseerd op zien, denken, en bewegen, plus motivatie.

Slecht schrijven kan het gevolg zijn van het missen van goede schrijflessen en onvoldoende ervaring. Daarnaast speelt het niveau van de fijne en grove motoriek een belangrijke rol. Een kind moet stabiel kunnen zitten en daarbij de armen en vingers onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Hierdoor wordt het mogelijk de pen goed vast te houden en zonder verkramping te bewegen.

De waarneming kan verstoord zijn, bijvoorbeeld van links en rechts, zo ook de planning en automatisering van de bewegingen. Dan pas is het combineren van denken en schrijven in bv. stelopdrachten mogelijk.

En bovenal moet het kind geloven dat het KAN LEREN schrijven!

Vooraleer te beginnen met het aanpakken van het schrijfprobleem moet dus duidelijk worden welke factoren een rol spelen. Daarna kan een plan gemaakt worden.

Wanneer er over het schrijven van een of meerdere leerlingen op school vragen bestaan, kunt u contact met mij opnemen. Op school kan samen met leerkracht, Remedial Teacher of Intern begeleider het probleem geanalyseerd worden waarna adviezen over werkwijze en materiaalgebruik kunnen volgen. Aan dit eenmalige schoolbezoek zijn voor school en leerling geen kosten verbonden.

Sensorische Integratie Therapie

Bij sommige kinderen is het proces van waarnemen, verwerken en reageren op zintuiglijke prikkels verstoord. Dit kan alle zintuigen betreffen: bewegingsgevoel, aanraking, horen, zien, ruiken en proeven. Sommige kinderen nemen onvoldoende waar, andere juist te  heftig. Dit kan invloed hebben op hun gedragingen, hun bewegen en hun leren.

Voor meer informatie: www.nssi.nl

José Claassen, 0118-501418 —- info@fysioveere.nl