Fysio- en manuele therapie per 01-01-2020:

Fysio- en manuele therapie valt voor het grootste deel onder de aanvullende verzekering (AV).

Op de Aanvullende Verzekering is het wettelijk eigen risico voor de hoofdverzekering niet van toepassing.

Voor chronische aandoeningen (lijst minister Borst: http://fysiovergoedingen.nl/chronische-lijst-fysiotherapie/) is er vergoeding vanaf de 21ste behandeling uit de hoofdverzekering.

Op de hoofdverzekering is het eigen risico (in 2020: 385 euro) van toepassing.

De eerste 20 behandelingen worden door de AV vergoed of door uzelf als de AV niet toereikend is.

Hierop is het eigen risico dus niet van toepassing.

Voor jongeren tot 18 jaar is er volledige vergoeding voor maximaal 18 behandeling uit de hoofdverzekering en

daarop is er geen eigen risico van toepassing.

NIET-GECONTRACTEERDE ZORG EN PARTICULIEREN:

Screening (kort oriënterend bezoek)

 13,00 euro

Fysiotherapie per zitting

 30,00

Manuele Therapie

 42,00

Toeslag aan huis

 12,00

Toeslag in inrichting-tehuis

   6,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met rapportage

 52,00

Niet nagekomen afspraak (voor eigen rekening)

12,50

 

 

 

 

GECONTRACTEERDE  ZORG:

FYSIOTHERAPIE en MANUELE THERAPIE
Met bijna alle zorgverzekeraars is een contract aangegaan. Daarin zijn de tarieven en de voorwaarden afgesproken. Voor elke verzekeraar ligt dit weer ietsje anders. De tarieven liggen rond de bovengenoemde tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Verwijzing: Per 1 januari 2006 is het hebben van een verwijzing niet meer noodzakelijk voor fysiotherapie en manuele therapie. Dit is wel het geval bij bij chronische aandoeningen (Lijst Borst).