Tarieven

Tarieven per 01-01-2018

Fysio- en manuele therapie:
Fysio- en manuele therapie valt voor het grootste deel onder de aanvullende verzekering (AV).
Op de Aanvullende Verzekering is het wettelijk eigen risico voor de hoofdverzekering niet van toepassing.
Voor chronische aandoeningen (lijst minister Borst: http://fysiovergoedingen.nl/chronische-lijst-fysiotherapie/) is er vergoeding vanaf de 21ste behandeling uit de hoofdverzekering.
Op de hoofdverzekering is het eigen risico (in 2018: 385 euro) van toepassing.
De eerste 20 behandelingen worden door de AV vergoed of door uzelf als de AV niet toereikend is.
Hierop is het eigen risico dus niet van toepassing.
Voor jongeren tot 18 jaar is er volledige vergoeding voor maximaal 18 behandeling uit de hoofdverzekering en
daarop is er geen eigen risico van toepassing.

NIET-GECONTRACTEERDE ZORG EN PARTICULIEREN:

Screening (kort oriënterend bezoek)  13,00 euro
Fysiotherapie per zitting  30,00
Manuele Therapie  42,00
Toeslag aan huis  12,00
Toeslag in inrichting-tehuis  06,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met rapportage  52,00
Ergotherapie per kwartier (zie meer hierover onder aan de pagina) 17,00
Ergotherapie aan huis toeslag  27,30
Niet nagekomen afspraak (voor eigen rekening) 12,50

Overige activiteiten  (instructie ruitertraining, hardlopen, tilcursus etc.): Hierbij worden de prijzen berekend op basis van 30 euro per half uur exclusief reiskosten.

GECONTRACTEERDE  ZORG:

FYSIOTHERAPIE en MANUELE THERAPIE
Met bijna alle zorgverzekeraars is een contract aangegaan. Daarin zijn de tarieven en de voorwaarden afgesproken. Voor elke verzekeraar ligt dit weer ietsje anders. De tarieven liggen rond de bovengenoemde tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Verwijzing: Per 1 januari 2006 is het hebben van een verwijzing niet meer noodzakelijk voor fysiotherapie en manuele therapie. Wel bij chronische aandoeningen (Lijst Borst) en voor ergotherapie

ERGOTHERAPIE

Ergotherapie wordt voor minimaal 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen gaat de vergoeding niet af van het eigen risico.

We hebben geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars voor ergotherapie. De percentages die de zorgverzekeraars vergoeden verschillen per verzekeraar en per polis. Raadpleeg daarom uw zorgverzekeraar en/of polis.

De nota zal direct aan u verstuurd worden via Infomedics, een bedrijf dat ons het financiële geregel uit handen neemt. U betaalt via dat bedrijf. De originele nota kunt u indienen bij uw verzekeraar.

Het behandeltarief is conform de landelijke norm:
€ 51  voor een behandeling van 45 minuten
Toeslag voor behandeling aan huis of op school: € 27,30
De kosten van wat niet vergoed wordt door de verzekeraar zijn aftrekbaar van de belasting.
In overleg met school kan bekeken worden of er een bijdrage betaald kan worden.
Uit het PGB kan een bijdrage betaald worden als “begeleiding om te oefenen in zelfstandigheid”.

Over de directe toegankelijkheid van de ergotherapie, dat wil zeggen zonder verwijsbrief, zijn de verzekeraars zeer verdeeld. Raadpleeg uw eigen verzekeraar hierover.