Zorgverzekeringen 2020

Iedereen heeft een verplichte basis/hoofdverzekering bij een zorgverzekeraar, naar keuze kunt u aanvullend verzekeren en dat is voor iedereen verschillend.

De aanvullende verzekering (AV):
Fysio- en manuele therapie valt voor veel aandoeningen (o.a. blessures, schouder-, nek- en rugklachten, hyperventilatie, rheumatische aandoeningen) onder de aanvullende verzekering (AV). Op de Aanvullende Verzekering is het wettelijk eigen risico voor de basisverzekering niet van toepassing.

De hoofdverzekering:
Voor chronische aandoeningen (lijst minister Borst: http://fysiovergoedingen.nl/chronische-lijst-fysiotherapie/) is er vergoeding vanaf de 21ste behandeling uit de basisverzekering. Op de basisverzekering is het eigen risico ( in 2020: 385 euro ) wél van toepassing. De eerste 20 behandelingen worden door de AV vergoed of door uzelf als de AV niet toereikend is. Hierop is het eigen risico dus niet van toepassing.

U krijgt bij artrose in de knie- en heupgewrichten maximaal 12 behandelingen oefentherapie per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u hoeveel behandelingen u nodig hebt.

Voor jongeren tot 18 jaar is er volledige vergoeding voor maximaal 18 behandeling uit de hoofdverzekering en daarop is er geen eigen risico van toepassing.