Diagnostiek

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk een afspraak te maken bij de fysiotherapeut, zonder een verwijzing van de arts. Wanneer u zonder verwijzing van de huisarts een afspraak maakt bij de fysiotherapeut zal deze eerst een screening afnemen.

Dit houdt in dat de fysiotherapeut d.m.v. gerichte vragen binnen een aantal minuten vaststelt of fysiotherapie voor u geïndiceerd is. Zo ja zal de fysiotherapeut verder gaan met intake en onderzoek. Wanneer dit niet het geval is zal de fysiotherapeut u zo goed mogelijk doorverwijzen naar een andere discipline.