Leefstijlcoaching

Bij FysioVeere wordt leefstijlcoaching volgens het concept van Beweegkuur toegepast.

De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico die wordt uitgevoerd in de eerstelijnszorg. Het leefstijlprogramma bestaat uit drie componenten; gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Om de resultaten te borgen is gedragsverandering belangrijk, een component waar met name de leefstijlcoach zich op richt.

De ondersteuning bij het verhogen van de lichamelijke activiteit wordt uitgevoerd door de beweegprofessionals waar naar toe wordt verwezen in de directe omgeving. Het voedingsdeel wordt uitgevoerd door een voedingsprofessional. De BeweegKuur duurt 2 jaar waarvan de begeleidingsfase binnen de BeweegKuur 1 jaar duurt met een onderhoudsfase van twaalf maanden.

Binnen de BeweegKuur wordt getracht gedragsverandering te realiseren door middel van motivational interviewing. Hierin heeft de deelnemer zelf de regie door middel van doelen stellen en zelfmanagement. Daarnaast worden beslissingen genomen in samenspraak met de zorgprofessionals, in plaats van dat ze de deelnemer van bovenaf worden opgelegd

 

Doelgroepen

Mensen vanaf een matig gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en mensen met een ernstig verhoogd GGR, dus een BMI tussen 25-40, eventueel met grote buikomvang en/of co-morbiditeit.

 

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.